Lucrător în comerţ (vânzător):

- Autorizaţie nr. 8/335/24.04.2008

- Tip program: calificare cod N.C./COR 5220.1.1

- Durata curs: circa 3 luni de zile

- Plata integrala 470 RON
- Plata in rate 500 RON

- Lector: - Popescu Viorica.

Instruirea practica se organzieaza in diferite institutii.

Instruirea teoretica se organizeaza la sediul nostru.

Colaboram cu diferite firme din Brasov,pentru desfasurarea activitatii practice inclusa in programul nostru de instruire profesionala.

Condiţii de înscriere: studii minime obligatorii (conform Legii învăţământului nr. 84/1995 sau a învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii)