Şef de sală restaurant (Maître d`hôtel)

- Autorizaţie nr. 8/377/05.05.2009

- Tip program: specializare cod N.C./COR 343401

- Durata: circa 3 luni de zile

- Plata integrala 670 RON
- Plata in rate 700 RON

- Lector: - Defta Camelia –Georgeta
              - Racoviţeanu Paul – Constantin
              - Ovesea Laurente
              - Totoescu Dionisie – Liviu
              - Totoescu Corina
              - Totoescu Ana
              - Căciulă Adina – Elena
              - Cozma Adina
              - Băneşiu Corneliu
              - Secărea Ioan
              - Bobeş Gheorghe - Aurel

Instruirea practica se organzieaza in diferite institutii.

Instruirea teoretica se organizeaza la sediul nostru.

Colaboram cu diferite hoteluri din Brasov,Poiana Brasov pentru desfasurarea activitatii practice inclusa in programul nostru de instruire profesionala.

Condiţii de înscriere: 10 clase şi calificare ospătar (chelner) vânzător în unitaţi de alimentaţie / formare profesională barman

Şef de sală restaurant (Maître d`hôtel) & Somelier:
- Plata integrala 840 RON
- Plata in rate 900 RON

q q