Recepţioner de hotel:

- Autorizaţie nr. 8/298/16.04.2009

- Tip program: iniţiere cod N.C./COR 422401

- Durata: circa 3 luni de zile

- Plata integrala 970 RON
- Plata in rate 1000 RON

- Lector: - Totoescu Dionisie Liviu
              - Ovesea Laurente
              - Căciulă Elena Adina
              - Cozma Adina
              - Defta Camelia Georgeta

Instruirea practica se organzieaza in diferite institutii.

Instruirea teoretica se organizeaza la sediul nostru.

Colaboram cu diferite hoteluri din Brasov,Poiana Brasov pentru desfasurarea activitatii practice inclusa in programul nostru de instruire profesionala.

Condiţii de înscriere: liceul

q q

q q