Manager în activitatea de turism:

- Autorizaţie nr. 8/375/05.05.2009

- Tip program: perfecţionare cod N.C./COR 143908

- Durata: circa 5 luni de zile

- Plata integrala 1100 RON
- Plata in rate 1200 RON

- Lector: - Defta Camelia –Georgeta
              - Racoviţeanu Paul – Constantin
              - Ovesea Laurente
              - Totoescu Dionisie – Liviu
              - Totoescu Corina
              - Totoescu Ana
              - Căciulă Adina – Elena
              - Cozma Adina
              - Băneşiu Corneliu
              - Secărea Ioan
              - Bobeş Gheorghe - Aurel

Instruirea practica se organzieaza in diferite institutii.

Instruirea teoretica se organizeaza la sediul nostru.

Colaboram cu diferite hoteluri din Brasov,Poiana Brasov pentru desfasurarea activitatii practice inclusa in programul nostru de instruire profesionala.

Condiţii de înscriere: studii superioare

q