Măcelar:

- Autorizaţie nr. 8/1074/05.11.2008

- Tip program: calificare cod N.C./COR 7411.1.2

- Durata: circa 3 luni de zile

- Plata integrala 970 RON
- Plata in rate 1000 RON

- Lector: - Radu Monica Ana
             - Szabó Csaba
             - Ovesea Laurente
             - Defta Camelia – Georgeta

Instruirea practica se organzieaza in diferite institutii.

Instruirea teoretica se organizeaza la sediul nostru.

Colaboram cu diferite abatoare din Brasov,pentru desfasurarea activitatii practice inclusa in programul nostru de instruire profesionala.

Condiţii de înscriere: studii minime obligatorii (conform Legii învăţământului nr. 84/1995 sau a învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii)

q e

w a