Cameriste:

- Autorizaţie nr. 8/363/23.04.2009

- Tip program: calificare cod N.C./COR 5142.1.1

- Durata: circa 3 luni de zile

- Plata integrala 370 RON
- Plata in rate 400 RON

- Lector: - Totoescu Dionisie Liviu
             - Ovesea Laurente
             - Cozma Adina
             - Defta Camelia Georgeta

Instruirea practica se organzieaza in diferite institutii.

Instruirea teoretica se organizeaza la sediul nostru.

Colaboram cu diferite hoteluri din Brasov,Poiana Brasov pentru desfasurarea activitatii practice inclusa in programul nostru de instruire profesionala.

Condiţii de înscriere: studii minime obligatorii (conform Legii învăţământului nr. 84/1995 sau a învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii)