Brutar:

- Autorizaţie nr. 8/364/23.04.2009

- Tip program: calificare cod N.C./COR 7412.1.1

- Durata: circa 3 luni de zile

- Plata integrala 470 RON
- Plata in rate 500 RON

- Lector: - Pavel Florica
             - Ovesea Laurente
             - Defta Camelia – Georgeta Lector:

Instruirea practica se organzieaza in diferite institutii.

Instruirea teoretica se organizeaza la sediul nostru.

Colaboram cu brutarii din Brasov, pentru desfasurarea activitatii practice inclusa in programul nostru de instruire profesionala.

Condiţii de înscriere: studii minime obligatorii (conform Legii învăţământului nr. 84/1995 sau a învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii)

q     e

w