Barman:

- Autorizaţie nr. 8/297/16.04.2009

- Tip program: iniţiere cod N.C./COR 513201

- Durata: circa 3 luni de zile

- Plata integrala 970 RON
- Plata in rate 1000 RON

- Lector: - Ovesea Laurente
             - Luca Daniel
             - Bobeş Gheorghe Aurel
             - Căciulă Elena Adina
             - Defta Camelia Georgeta
             - Fetcu Mihai - Daniel

Instruirea teoretica se face la sediul nostru precum si o parte din instruirea practica.

Colaboram cu restaurante de elita din Brasov,Poiana Brasov pentru desfasurarea activitatii practice inclusa in programul nostru de instruire profesionala.

Condiţii de înscriere: studii minime obligatorii (conform Legii învăţământului nr. 84/1995 sau a învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii)